توجه توجه توجه

تغيير زمان آزمون ورودي

تاريخ آزمون ورودي :   روز جمعه 93/03/23ساعت 9:30 صبح مي باشد

 

زمان گرفتن كارت ورود به جلسه :از 93/03/19

جهت دريافت نمونه سوالات آزمون ورودي سال هاي قبل

از تاريخ 93/03/01  مي توانيد به دفتر دبيرستان مراجعه نماييد .

************************************************************************************************************** 

 

موفقيت هاي كسب شده  : 

- موفقيت دانش آموزان محمد علي فقري و علي مشكاتي در مرحله اول

المپيادزيست را به دانش آموزان و خانواده هاي گرامي تبريك مي گوييم .

 

- موفقيت تيم دانش آموزي(متين حق شناس - عليرضا تميم زاده - سجاد هادي - حسين بيگدلي) دبيرستان عدل در ليگ علمي پايا را

 به دانش آموزان و خانواده هاي گرامي تبريك مي گوييم .

 

- موفقيت آقاي بهروز رازقين و كسب مقام اول كشوري المپياد ورزشي

رشته بسكتبال را به دانش آموزان و خانواده هاي گرامي تبريك مي گوييم .

 

-  انتخاب تيم دانش آموزي ( آرش صابر - امير نيك آبادي - محمد مهدي مهداد )

در تورنمنت شهري خانه رياضيات را به دانش آموزان و خانواده هاي گرامي تبريك مي گوييم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفباي موفقيت

 الف. اشتياق براي رسيدن به نهايت آرزوها

 ب. بخشش براي تجلي روح و صيقل جسم

 پ. پويائي براي پيوستن به خروش حيات

 ت. تدبير براي ديدن افق فرداها

....

...

..

 

آدرس : خیابان هزار جریب مقابل سازمان جهاد کشاورزی درب جنگلبانی دانشگاه اصفهان پشت دبیرستان البرز
تلفن : 0311 7932415-16
آدرس رايانامه : school uischools ir