توجه          توجه 

مسابقه و بازي رياضي هيجان انگيز

جدول سودوكو با جوايز نفيس

براي ثبت نام به دفتر شورا يا دفتر پرورشي دبيرستان مراجعه كنيد 

 

 

niniweblog.com

اسامي برندگان مسابقه غدير كلاس فوري

1-محمدحسين كاظمي       سوم شيخ بهايي

2-محمد جواد ناصري           دوم جابر بن حيان

3-عالي حليلي                 اول شهيد مطهري

4-مهدي رضايي                      دوم شهرياري

 

الفباي موفقيت

 الف. اشتياق براي رسيدن به نهايت آرزوها

 ب. بخشش براي تجلي روح و صيقل جسم

 پ. پويائي براي پيوستن به خروش حيات

 ت. تدبير براي ديدن افق فرداها

....

...

..

niniweblog.com

 

آدرس : خيابان هزار جريب مقابل سازمان جهاد كشاورزي درب جنگلباني دانشگاه اصفهان پشت دبيرستان البرز
تلفن : 03137932415/16
آدرس رايانامه : school uischools ir