كسب رتبه دوم مسابقات فرز كاپ تهران به دانش آموزان علي اصغر پوريا ولي -محمد صادق چاوشي

محسن مهر علي عليزاده تبريك عرض مي نماييم

               

 
 
 

 

 
راهيابي دانش آموز عزيز جناب آقاي حامد ملكي به مرحله استاني حفظ قر آن كريم را به ايشان وخانواده محترمشان تبريك عرض مي نماييم.
 
راهيابي دانش آموز عزيز جناب آقاي احسان بقايي به مرحله استاني اذان را به ايشان وخانواده محترمشان تبريك عرض مي نماييم.

غار نخجیر
غار نخجیر
اردوی قم و جمکران
اردوی قم و جمکران
اردوی قم و جمکران
اردوی قم و جمکران
اردوی قم و جمکران
اردوی قم و جمکران
اردوی قم و جمکران

آدرس : خیابان هزار جریب مقابل سازمان جهاد کشاورزی درب جنگلبانی دانشگاه اصفهان پشت دبیرستان البرز
تلفن : 0311 7932415-16
دورنگار : 0311-6699541
رايانامه : school@uischools.ir