اسامي برندگان مسابقه كتابخواني

(از من تا او)

 

 

سه نفر اول كلاس
علي وحيد دوم
محمد مهدي ابراهيمي دوم
برادران دوم
سه نفر دوم  
مهدي سرائيان اول
خامد ملكي  دوم

امير محمد چشمه سهرابي

اول
سه نفر سوم  
عارف نصيري  سوم
علي دريا قلي بيگي دوم
محمد جواد عشوري دوم
نفرات دهم تا نوزدهم  
حسين بيگدلي سوم
سيد مخمد رجايي اول
سيد طه نور بخش سوم
مهدي بقايي سوم
پارسا دانش سوم
حسان هدايت رسا اول
مبين مرادي دوم
حميدرضا خانه پزا سوم
مهدي شيرواني اول
بنيامين مهتابي

اول

 

توجه          توجه 

 

مسابقه و بازي رياضي هيجان انگيز

جدول سودوكو با جوايز نفيس

براي ثبت نام به دفتر شورا يا دفتر پرورشي دبيرستان مراجعه كنيد 

 

 

niniweblog.com

اسامي برندگان مسابقه غدير كلاس فوري

1-محمدحسين كاظمي       سوم شيخ بهايي

2-محمد جواد ناصري           دوم جابر بن حيان

3-عالي حليلي                 اول شهيد مطهري

4-مهدي رضايي                      دوم شهرياري

 

الفباي موفقيت

 الف. اشتياق براي رسيدن به نهايت آرزوها

 ب. بخشش براي تجلي روح و صيقل جسم

 پ. پويائي براي پيوستن به خروش حيات

 ت. تدبير براي ديدن افق فرداها

....

...

..

niniweblog.com

 

آدرس : خيابان هزار جريب مقابل سازمان جهاد كشاورزي درب جنگلباني دانشگاه اصفهان پشت دبيرستان البرز
تلفن : 03137932415/16
آدرس رايانامه : school uischools ir